RSS

Category Archives: Ahli Sunnah Wal Jamaah

Peranan Tasawwuf Dalam Memelihara Identiti Agama Di Mesir

Oleh: al-Imam Syeikh ‘Ali Jum‘ah, Mufti Besar Mesir

Terjemah: al-Faqir Mohd. Khafidz Soroni

Sumber: Website Syeikh ‘Ali Jum‘ah

Tasawuf muncul untuk meletakkan para pengikutnya di tengah-tengah isu-isu sosial dan juga politik dalam masyarakat Islam, bukannya supaya mereka hanya duduk secara berasingan jauh daripada isu-isu berkenaan. Bahkan ia menggembleng usaha menyediakan mereka untuk berkhidmat terhadap agama, ummah dan juga tanah air.

 Justeru, tasawuf mahupun ahli sufi tidak hanya setakat terhenti pada keadaan berzikir, zuhud dan beribadat secara individu ataupun secara jemaah, bahkan tasawuf telah membentuk institusi-institusi besar yang mempunyai jaringan di seluruh dunia dan berperanan dalam bidang pembangunan, politik serta sosial. Para ahli sufi di sepanjang zaman telah melahirkan para ulama, para pahlawan dan para idola yang mana sejarah Islam terisi dan dipenuhi dengan mereka, berdasarkan kepada populariti mereka yang masyhur dan kecintaan majoriti umat Islam kepada mereka. Mereka tidak mencapai kedudukan dan martabat sedemikian melainkan kerana tauladan dan tingkah laku yang baik menurut manhaj yang lurus lagi kukuh berdasarkan al-Quran dan Sunnah, menghormati para ulama ummah, serta berusaha ke arah perpaduan umat Islam dan kesatuan mereka.

Oleh itu, mereka tidak menghadkan diri hanya kepada jihad nafsu semata-mata, sepertimana yang didakwa oleh orang yang tidak mengenal mereka, akan tetapi mereka menggabungkan kepada kekuatan tersebut dalam memerangi golongan musuh dan golongan yang zalim. Antara model-model mereka itu ialah Imam al-Ghazali (505H), Muhyiddin Ibn ‘Arabi (638 H), al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam (660 H) dan Imam al-Nawawi (676 H). Manakala dalam satu peristiwa sejarah yang belum jauh, para ahli sufi telah membawa panji-panji revolusi kebangsaan di Mesir dalam menghadapi pemerintah-pemerintah kerajaan Mamalik, di mana Imam al-Dardir (Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad al-Dardir al-Maliki, w. 1201H), seorang tokoh sufi besar telah mengetuai suatu revolusi besar menentang golongan Mamalik sebelum tercetusnya Revolusi Perancis dalam jarak tempoh tiga tahun.Ia telah memaksa golongan Mamalik mengakui bahawa rakyat adalah sumber kekuasaan, serta berjaya menghalang mereka daripada mengenakan cukai-cukai baru melainkan dengan keputusan rakyat, dengan pengiktirafan penuh terhadap kebebasan dan maruah mereka.

 Tasawuf mempunyai dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang utama, iaitu: berpegang kepada kitab Allah, dan mengikuti sunnah Rasul-Nya s.a.w., memakan yang halal, tidak menyakiti/menganiaya, menjauhi maksiat, bertaubat, dan menunaikan hak-hak. Tasawuf terbentuk dengan bersabar atas perintah-perintah dan yakin pada hidayah. Firman Allah Taala:

(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) [السجدة:24]

Terjemahan: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami” [al-Sajdah: 24].

Para ahli sufi telah menyatakan bahawa: Tidak layak untuk memimpin di jalan ahli sufi ini melainkan orang yang luas pengetahuannya dalam ilmu syariat serta mengetahui yang mantuq dan mafhum, yang khas dan ‘am, serta yang nasikh dan mansukh, dan berpengetahuan luas dalam bahasa Arab sehingga mengetahui soal majaz, isti’arah dan lain-lainnya, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh al-‘Arif biLlah Syeikh ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani (973 H) dalam mukadimah kitab beliau al-Tabaqat al-Kubra (ms. 5). Beliau juga berkata: Sesungguhnya jalan kaum sufi ini diacuankan di atas al-Quran dan Sunnah sepertimana pengacuanan emas dan permata, maka si-saliknya memerlukan kepada neraca syarak dalam setiap pergerakan dan juga perhentian (Lata’if al-Minan wa al-Akhlaq, 1/2).

 Ahli sufi telah berkembang pesat di Mesir atas dasar kesederhanaan dan keseimbangan. Ia telah diringi dengan penubuhan khanqah (ribatatau tempat berhimpun ahli sufi) pertama di Mesir dalam era al-Nasir Salah al-Din al-Ayyubi (532 – 589 H). Maka berkembanglah sesudahnya banyak khanqah dan madrasah sufi di seluruh Mesir. Ia telah berperanan dalam melahirkan murid-murid dan para pelajar yang bersiap sedia dari segi rohani, tarbiah dan juga akhlaknya untuk menghadapi cabaran-cabaran ekonomi, politik dan sosial yang melanda masyarakat Islam dari semasa ke semasa.

 Berpegang dengan prinsip kesederhanaan yang dianjurkan oleh Islam, para ahli sufi di Mesir berada jauh daripada sifat melampau batas, mempunyai ciri keseimbangan dan juga jauh dari sikap keterlaluan. Tariqat-tariqat sufi di Mesir ini disatukan oleh suatu ciri khas, iaitu memberi tumpuan terhadap aspek ilmu dan juga akhlak.

 Meskipun tasawuf di Mesir memiliki kehidupan rohani yang khusus, namun ia juga memberi pengaruh khusus ke atas banyak aspek kehidupan yang berada di sekelilingnya. Ia menjadi pendorong untuk terus berpegang kepada tasawuf dalam berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia turut membantu ahli sufi dengan kuat dalam membentuk identiti agama yang sederhana di Mesir. Kaedah yang digunakannya ialah menyenangkan mesej yang dibawa dan memudahkan penyertaan di bawah panji-panjinya dalam mengharungi pelbagai tribulasi yang dihadapi oleh Mesir dalam tempoh-tempoh masa yang berbeza, di mana rumah-rumah kebajikan, zawiyah-zawiyah dan khanqah-khanqahmenjadi tempat perlindungan yang selamat untuk golongan yang tertindas, golongan fakir-miskin dan juga golongan lemah. Pusat-pusat tersebut juga telah menjadi penyuluh agama yang moderat, yang mampu mengeluarkan muslim yang beramal dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya untuk berjihad demi negara dan agamanya. Dari situ, para ahli sufi telah membentuk sebahagian besar suasana agama di Mesir yang bersifat jauh dari ciri-ciri melampau dan keras.

Tasawuf juga berkait dengan mencintai Ahl al-Bayt, mengadakan majlis-majlis mawlid dan halaqah-halaqah zikir yang telah membantu untuk menarik murid-murid mengasihi masjid dan juga Ahl al-Bayt. Ia merupakan satu aspek yang telah menyumbang dalam membangunkan Islam yang sederhana dan juga membentuk identiti agama. Kecintaan ini tidak sekadar dikongsi oleh ahli sufi dan golongan Syiah semata-mata, bahkan semua umat Islam baik ahli Sunnah dan juga golongan Syiah berkongsi sama dalam kecintaan mereka terhadap Ahl al-Bayt r.a.

 Ahli sufi telah dan masih terus menjadi fungsi yang aktif dan penting dalam masyarakat Islam di Mesir yang turut mendorong tariqat-tariqat sufi dalam setiap zaman supaya terus berpaksi pada usul-usul tasawuf dan berpegang kuat dengannya, serta kembali kepada peranan utamanya dalam berdakwah kepada Allah dan memimpin masyarakat dari segi agama, sosial dan juga politik, sebagaimana peranannya dahulu di sepanjang sejarahnya di Mesir. Tidak pun memudaratkannya kemunculan beberapa kumpulan dari kalangan orang-orang yang malas dan jahil yang hanya mengaut rezeki di sebalik dakwaan mereka sebagai ahli sufi dan sandaran diri mereka kepadanya. Hakikatnya, jalan tasawuf adalah jelas lagi kukuh yang tidak akan menyimpang dari jalan Allah yang lurus, meskipun menerima serangan golongan yang memusuhinya dan juga tuduhan golongan yang bermotif terhadapnya.

 ************

LAMPIRAN

Antara Tokoh-tokoh Tasawuf di Mesir:

 1. Zu al-Nun al-Misri (245H)

2. Sayyidi ‘Abd al-Rahim al-Qina’i (592H)

3. Sayyidi ‘Umar bin al-Faridh (632H)

3. Sayyidi Abu al-Hajjaj al-Aqsari (642H)

4. Sayyidi Abu al-Hasan al-Syazili (656H)

5. Sayyidi Ibrahim al-Dusuqi (669H)

6. Sayyidi Ahmad al-Badawi (675 H).

7. Sayyidi Abu al-‘Abbas al-Mursi (686H)

8. Sayyidi Muhammad al-Busiri (695 H).

9. Imam Taqiy al-Din Ibn Daqiq al-’Id (702 H).

10. Imam Ahmad ibn ‘Ata’illah al-Iskandari (709 H).

11. Sayyidi ‘Ali bin Muhammad bin Wafa al-Syazili (807H).

12. Sayyidi Muhammad Syamsu al-Din al-Sultan al-Hanafi (847H).

13. Sayyidi Muhammad Abu al-Mawahib al-Syazili (lebih 850H)

14. Sayyidi Ibrahim bin ‘Ali al-Matbuli (881H).

15. Imam al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti (911 H).

16. Syeikhul Islam Zakariyya al-Ansari (926 H).

17. Sayyidi ‘Ali al-Khawwas (945H).

18. Imam Syeikh ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani (973 H).

19. al-‘Allamah Syeikh ‘Abd al-Ra’uf al-Munawi (1029 H).

20. al-‘Allamah ‘Abdullah bin Muhammad al-Syubrawi (1171H).

21. Syeikhul Azhar Muhammad bin Salim a-Hifni (1181H).

22. Sayyidi ‘Ali bin Hijjazi al-Bayyumi (1183H)

23. al-‘Allamah Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad al-Dardir (1201H)

24. Al-Hafiz al-Sayyid Muhammad Murtada al-Zabidi (1205 H).

25. Syeikhul Azhar ‘Abdullah bin Hijjazi al-Syarqawi (1227H).

26. al-‘Allamah Muhammad al-Amir al-Maliki (1232H).

 Sumber : http://sawanih.blogspot.com/2011/10/peranan-tasawuf-dalam-memelihara.html

 

Murahnya Gelaran “Ulama” Pada Zaman Ini

Artikel berikut bersumber dari : http://al-ashairah.blogspot.com/2011/08/murahnya-gelaran-ulama-pada-zaman-ini.html

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh; Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam; Selawat dan Salam ke atas Rasulullah SAW, Rahmat ke seluruh alam; Juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat r.a. yang telah bertebaran di merata alam;

1. Pertama sekali, penulis memohon maaf kepada para pembaca kerana tidak dapat “update” penulisan di blog ini seperti blog2 yang lain-lain. Ini adalah kerana kelemahan penulis sendiri dan semoga Allah memberi tawfiqNya untuk penulis terus berkongsi serba sedikit ilmu (“Dan tidaklah kamu semua diberikan ilmu melainkan sangat sedikit.”), pengalaman dan pemerhatian penulis bersama para pembaca.

2. Pada posting yang ringkas kali ini, penulis ingin meluahkan rasa kesal di atas sikap sebahagian manusia yang terlalu mudah menggelarkan seseorang itu sebagai salah seorang daripada kalangan ulama’. Kalaupun hendak memuji, janganlah membuat pujian dan dakwaan bukan pada tempatnya.

3. Betapa mahalnya gelaran ulama’ ini sehinggakan Al-Quran hanya menyebut kalimah “al-Ulama'” ini hanya sekali sahaja iaitu dalam surah Fatir ayat 29 iaitu [tidak termasuk istilah "Ulama' Bani Israil" di dalam al-Shu'ara': 197]:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

 Terjemahan: ‘Hanyasanya yang takut kepada Allah SWT itu di kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang berilmu (al-Ulama’)”.

4. Dan Rasulullah SAW ialah hamba Allah yang paling takut kepada Allah dan yang paling mengenali Allah SWT sepertimana sabdaan baginda SAW (Sahih Ibn Hibban):

والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له

Terjemahan: “Demi Allah, akulah yang paling bertaqwa kepada Allah di kalangan kamu, dan yang paling takut kepadaNya di kalangan kamu.”

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda (Sahih Bukhari):
 إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا
Terjemahan: “Sesungguhnya yang paling bertaqwa dan yang paling mengenal Allah di kalangan kamu ialah daku”
5. Berdasarkan ini, seorang alim di kalangan para ulama’ itu mempunyai kedudukan yang paling hampir dengan Rasulullah SAW.
6. Al-Quran tidak menyatakan sifat para ulama itu sebagai suka berdebat2 atau petah berkata2 atau banyak karangannya atau banyak pengikutnya atau luas pengaruhnya atau hebat fizikalnya atau memiliki PhD atau gelaran Profesor dan lain-lain. Perkara-perkara tersebut masih belum menjadi petunjuk2 yang pasti kecuali dizahirkan dengan sokongan-sokongan yang lain seperti persepakatan ummah di atas penerimaannya sebagai ulama’, dan lain-lain.
7. Namun begitu, al-Quran mengunci kemas istilah ulama’ itu dengan “ketakutan kepada Allah SWT”. Dari sudut bahasa Arab, kalimah “innama” itu adalah salah satu bentuk uslub al-hasr wa al-ikhtisas yang memberi makna limitation dan privilege. Bukankah sifat Takut (dan iman) itu sesuatu yang tidak zahir dan berada di dalam hati seseorang ulama’? Ya, maknanya bukan mudah untuk mengenal hakikat para ulama’ itu.
8. Imam al-Ghazali menyatakan lima ciri-ciri yang ada pada para ulama’ yang besar yang disepakati ummat ini seperti Imam al-Shafie, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Sufyan al-Thawi iaitu:
وكل واحد منهم كان عابداً وزاهداً وعالماً بعلوم الآخرة وفقيهاً في مصالح الخلق في الدنيا ومريداً بفقهه وجه الله تعالى
Tejamahan: “Setiap daripada mereka itu kuat ibadahnya, zuhud, berilmu dengan ilmu-ilmu akhirat, dan faqih di dalam maslahat makhluq di dunia (faqih dalam ilmu hukum ahkam zahir fiqh), dan mengkehendaki dengan ilmu mereka keredaan Allah”
Seorang ulama’ bukan sahaja mempunyai ciri-ciri ini, namun dia juga mampu mendidik ciri-ciri ini pada anak-anak didiknya dan masyarakat sekiranya sekaliannya mempunyai niat yang benar dan sahih.
9. Jadi, sedarlah kita bahawa kedudukan ulama’ itu terlalu tinggi untuk dimurahkan istilahnya pada hari ini.  Ambillah pengajaran al-Quran.
10. Hari ini, orang yang berkata-kata kesat, tidak memelihara hak sesama Muslim, merendah2kan umat Islam, bahkan mencaci dan mengkafir sesama Muslim, tidak menghormati Rasulullah SAW dan ahli keluarga baginda r.a., tidak menghormati ulama’2 terdahulu terus dipanggil seorang ulama’ kerana zahir di dalam program televisyen dan internet ataupun menggenggam segulung ijazah PhD ataupun menang bertanding di dalam sebuah parti politik atau memasuki parti politik atau menubuhkan persatuan di atas nama ulama’ atau pakaiannya dan sebagainya. Sungguh murah gelaran ulama’ ini untuk dijadikan batu loncatan dan pakaian.
11. Ya! Banyak penggunaan istilah agama berkaitan gelaran kepada para ilmuan agama pada hari ini termasuk di dalam bab “al-tawassu’ fi al-istilah” iaitu kelonggaran penggunaan istilah dan bukan kerana tahqiqnya individu tersebut pada gelarannya… melainkan sangat sedikit.
12. Selain daripada istilah ulama’, istilah tajdid, islah, jihad dan lain-lain begitu mudah digunakan untuk menghalalkan tindakan masing-masing dan pendapat masing-masing dan menyalahkan orang lain.
11. Istilah2 ini dapat menjadi pakaian menutupi kebatilan yang terselindung di sebaliknya, khususnya fitnah dan bid’ah di dalam agama, sebagaimana ahli bid’ah, si jahil dan si fasiq boleh menutup bid’ah, kejahilan dan kefasiqan di sebalik pakaian seorang alim. [hal ini dipanggil tadlis]
13. Maka, berhati-hatilah kita di dalam urusan agama kita dan semoga Allah tidak menjadikan musibah kita di dalam agama kita sepertimana doa Rasulullah SAW (Sunan al-Tirmizi):
وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا
Terjemahan: “Dan janganlah Engkau (Ya Allah!) menjadikan musibah kami di dalam agama kami.”
14. Semoga Allah SWT menunjukkan kita jalan yang lurus. Al-Fatihah.
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
 

Murtad : Konspirasi Kristianisasi Dan Tanggungjawab Ahli Sunnah Wal Jamaah

Isu pemurtadan ummah atau kristianisasi terus mendapat liputan dari pelbagai pihak khasnya umat Islam di negara ini. Beberapa hari lalu ketika memasuki laman facebook 1,000,000 Umat Islam Sokong JAIS & Hasan Ali Cegah Murtad saya merasakan ia adalah suatu usaha yang baik bagi menyatukan umat Islam di negara ini dalam ruh kalimah tauhid. Syabas kepada pembina halaman tersebut. Tidak lupa juga kepada mereka yang menyokong tindakan JAIS, kerana walaupun tidak dapat ‘turun padang’ dalam menyelesaikan permasalahan penyelewengan akidah, namun kalian tetap bersatu dalam menegakkan kebenaran.

Kita diberitakan tentang pengedaran Kitab Injil berbahasa Melayu oleh pihak gereja kepada orang-orang Islam sebagai satu langkah untuk memurtadkan mereka. Menilai kembali isu ini, saya yakin ramai menyedari apa yang berlaku kini berkaitan rapat dengan isu kalimah ALLAH dan isu pengedaran kitab Injil berbahasa Melayu yang hangat tidak lama dahulu. Dalam kedua-dua isu berkenaan, kita dapati MP Shah Alam YB Dato’ Khalid Samad dan Prof.Madya Dr. Asri Zainal Abidin (MAZA) di antara individu awal yang berhujah menyokong kedua-dua permohonan pihak gereja. Khalid Samad juga telah mendesak kerajaan untuk membenarkan kemasukan kitab Injil berbahasa Melayu ke negara ini(sila rujuk di sini dan sini). Malah, tanpa merujuk kepada al-Quran dan sunnah, beliau mengeluarkan kenyataan terbaru di Malaysiakini : ‘Dr. Asri : Ada Yang Sengaja Main Isu Gereja’. (sila baca di sini).

Ingin SJ tegaskan bahawa sekalipun perbuatan memasuki gereja belum tentu membawa kepada kemurtadan, namun menjauhi perkara yang boleh membawa kepada murtad atau keraguan iman adalah lebih utama. Menjauhi kemungkaran dan mencegahnya adalah tuntutan Islam. Lagikan pula bukan semua umat Islam mempunyai level keimanan, kefahaman dan kefasihan yang tinggi sehingga mampu berdebat seperti yang dilakukan oleh Ahmad Deedat. Lantas, mungkin juga memasuki gereja itu boleh menjadi haram bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan ilmu dan iman. Kerana itu dalam melakukan amar makruf nahi mungkar mesti melihat pada kemampuan diri individu. Ingin saya bertanya kepada Dr. Asri, apakah memasuki gereja itu satu sunnah ataupun bidaah?

Hari ini, apabila umat Islam dimurtadkan oleh pihak gereja dengan taktik ‘menghadiahkan’ Bible berbahasa Melayu kepada mereka sebagaimana yang terjadi di Dream Center, dimanakah punca bermulanya gerakan terancang ini? Dan Mengapa golongan pendakyah Kristian begitu berani menjalankan aktiviti memurtadkan umat Islam? Sudah pastilah kerana ada orang yang mengaku Islam tetapi secara langsung mahupun tidak langsung menyokong kristianisasi.

Yang menghairankan ialah mereka yang selama ini bertempik teriak mengajak ‘kembali kepada al-Quran dan Sunnah’, tetapi malangnya ia sekadar suatu retorik semata. Secara tiba-tiba, pendirian mereka dalam isu murtad tampak amat kontradik dengan laungan tersebut. Mungkin juga mereka terlupa (atau sengaja tidak merujuk) firman ALLAH s.w.t dalam surah Al-Baqarah ayat 120 (bermaksud) :

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka (yang telah terpesong itu).

Demikian juga dalam surah Ali-Imran ayat 85, maksudnya :

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

Selain itu, media alternatif semalam melaporkan Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao mengecam tindakan JAIS menyerbu ‘gereja’ Dream Center (rujuk di sini). Berdasarkan rekod MPPJ, tiada satupun gereja wujud di kawasan berkenaan dan ini bermakna Dream Center DUMC tersebut wujud secara haram! Saya tidak pasti apakah kewujudannya boleh disamakan dengan kewujudan penempatan haram Yahudi di Tebing Barat ataupun tidak.

Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao merupakan pihak yang sejak beberapa tahun lalu mendukung penubuhan Interfaith Commission ringkasnya IFC, di mana antara tuntutan pihak IFC ialah seperti berikut :

  • Seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa orang Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam.
  • Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatutnya dikendalikan oleh Mahkamah Syariah tetapi dikendalikan oleh Mahkamah Sivil.
  • Orang-orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan sebagainya.
  • Bible dalam bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia sepatutnya dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka.

Terlihat sudah, agenda disebalik acara ‘makan malam’ di Dream Center itu dan sokongan oleh beberapa pihak/ individu kepada pihak gereja seakan berkait rapat dengan tuntutan IFC. Demikian juga apabila ada individu (tidak pasti beliau beragama Islam atau tidak) menulis artikel “Of Christians, poor Muslims and kittens” (rujuk : http://www.themalaysianinsider.com/opinion/article/of-christians-poor-muslims-and-kittens/)

‘Serangan’ ke atas Islam berterusan apabila Malaysia Insider mengeluarkan artikel terbaru “Malaysia has ‘very high’ religious restrictions, says report” (rujuk : http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/malaysia-has-very-high-religious-restrictions-says-report/). Nampak seakan ada cita-cita pihak tertentu yang mahu mengenepikan umat Islam di Malaysia.

Justeru, dalam usaha menangani penyelewengan akidah, apakah peranan kita sebagai umat Islam yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah?

Abu Said al-Khudri r.a, berkata, aku telah mendengar bahawa Rasulullah s.a.w bersabda (yang bermaksud) “Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah/mencegah dengan tangannya (kekuasaan) jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (secara lisan), dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya (merasakan tidak senang dan tidak setuju). Dan itu adalah selemah-lemah Iman.” [Diriwayatkan oleh Imam Muslim #49]

Para fuqaha sepakat mengatakan bahawa amar makruf nahi mungkar adalah wajib; bermakna ia bukan pilihan dalam melaksanakannya. Kewajipan ini terkena atas semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan individu (Abdul Qadir Audah, Tasrik Jina’i al-Islami, Muassasah Risalah). Kewajipan di sini merangkumi fardhu ain dan fardhu kifayah.

Mencegah kemungkaran, maksiat, ajaran sesat dan pemurtadan ummah tidak boleh diserah secara bulat-bulat kepada satu pihak sahaja, sebaliknya setiap dari kita mesti bergerak memainkan peranan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kerajaan baik di peringkat pusat mahupun peringkat negeri telah memperuntukkan enakmen dan menjadi kewajipan mereka bertindak selaras dengan enakmen itu. Demikianlah yang Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah laksanakan. Mereka bertindak dengan tangan (kuasa).

Sekalipun kewajipan secara fardhu ain terletak di bahu orang-orang alim bersama-sama para pemerintah/ kerajaan, namun KITA sebagai umat Islam yang berperanan sebagai khalifah di muka bumi ini juga hendaklah melaksanakan tanggungjawab ini sesuai dengan kemampuan, kebolehan dan pengetahuan masing-masing. Pencegahan secara lisan sebagaimana yang terdapat dalam hadis di atas boleh diaplikasi oleh masyarakat awam seperti menegur ketika melihat kemungkaran atau setidaknya menyalurkan maklumat kepada pihak berautoriti. Inilah salah satu tanda menunjukkan Islam sebagai agama yang lengkap.. ada pendekatan dakwah, teguran dan ada juga hukum serta perundangan.

Hadis di atas secara terang menolak kenyataan pihak tertentu yang berkata bahawa “Islam Agama Hujah, Tak Perlu Tindakan Jais” (rujuk di sini). Beliau mungkin tidak mengetahui usaha Saidina Abu Bakar as-Siddiq bersama-sama para sahabat memerangi gejala murtad yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Berkaitan statement beliau ‘sampai bila hendak bergantung kepada undang-undang?’. Jawapan saya, undang-undang diperlukan hingga kiamat, kerana hukum pengharaman murtad dan syirik bermula sejak dahulu hingga kiamat. Maka, pelaksanaan dakwah, penerapan ilmu dan perundangan harus berjalan secara serentak tanpa menafikan kebergantungan atau keperluan setiap satu darinya.

Selain itu, setiap individu muslim berkewajipan dalam menjaga kesatuan ummah. Setiap kali para ulama sunni menyebut perkataan jemaah, maka yang dimaksudkan ialah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan as-sawadul A’zham iaitu majoriti umat Muhammad. Ia (perkataan jemaah) tidak sekali-kali bermaksud menjurus kepada satu-satu parti atau pertubuhan sebagaimana yang dimengerti oleh sebahagian masyarakat masa ini. Pengertian ‘jemaah’ yang jumud ke arah parti/ pertubuhan akan menyebabkan lahirnya sifat assabiyah, taksub dan penting diri.

Tahukah anda, di antara ciri-ciri khusus ahli sunnah wal jamaah termasuklah menyeru kepada mencegah kemungkaran dan menyuruh ke arah keutuhan serta memberikan nasihat kepada umat. Mereka beramal dalam kesamaan kalimat. Mereka benar-benar meyakini sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud; “Orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, yang sebahagian memperkukuh bahagian lainnya”. Kemudian Baginda mengait-ngaitkan jari-jemarinya sendiri. (al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah juga pernah bersabda menyatakan bahawa para mukminin adalah seumpama satu tubuh, jika satu anggota merasa sakit, seluruh tubuh akan terasa sakitnya juga.

Akhir kata, saya menyeru seluruh umat Islam khasnya di Malaysia, khususnya kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah untuk bersatu di bawah kalimah tauhid, kalimah yang tertinggi dan terutama.

Saya juga dengan rasa rendah diri memohon agar para pemerintah Islam dan pemimpin politik Islam mengenepikan ego dan ideologi politik kepartian demi menyatupadukan rakyat serta membersihkan parti-parti mereka dari unsur-unsur/ individu-individu yang boleh merosakkan kesatuan ummah. Firman ALLAH s.w.t di dalam al-Quran, bermaksud :

Sebab itu, bertakwalah kepada ALLAH dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu.  (al-Anfal : 1)

Tolong juga bersihkan Malaysia dari sebarang fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah! Wallahualam.

 

Blog Hina Sahabat Nabi

Beberapa minggu lalu,  ketika saya membuat pencarian di google berkaitan sahabat Rasulullah s.a.w, secara tidak sengaja saya temui sebuah blog (klik di sini) yang telah menghina sahabat baginda iaitu Amru bin al-Ash dan Muawiyah bin Abu Sufian. Ketika beliau menceritakan tentang Majlis Tahkim yang berlangsung di antara pihak Saidina Ali bin Abi Talib k.r.w  dengan pihak Muawiyah, moderator blog terbabit telah menulis :

“Daripada sejarah ringkas Perjanjian Tahkim ini, dengan jelas dapat kita lihat peranan AMRU BIN AASH seorang Islam yang MUNAFIK.”

Beliau seterusnya menyebut dalam perenggan yang sama :

“Sebutan AASH dalam Bahasa Inggeris, bila ditafsir didalam Bahasa Malaysia maknanya punggung.”

Saya sangat tersentak dengan artikel tersebut. Apatah lagi apabila membaca komen balas terhadap teguran dari para komentar lain, penulis blog bernama Amin Zainul berkenaan mendakwa bahawa beliau menulis berdasarkan sumber ahli sunnah wal jamaah. Malahan menyatakan bahawa menurut pengajian beliau, Saidina Muawiyah yang merancang pembunuhan ke atas Saidina Uthman r.a.Jika benarlah demikian, sila nyatakan kitab-kitab sirah muktabar dari kalangan ulama sunni yang menjadi rujukannya. Atau paling tidak sumber-sumber terpecaya dari kalangan ulama sunni kontemporer.Menerusi artikel ini, SJ akan cuba menjawab kekeliruan masyarakat tentang hal di atas bagi menjernihkan pemahaman kita dari segala macam fitnah yang melanda.

Prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah Berkaitan Para Sahabat Rasulullah s.a.w.

Ahlusunnah mencintai dan mendukung sahabat Rasul, ahlul bait, dan isteri-isteri Rasulullah s.a.w dan meyakini tiada sesiapa yang maksum kecuali Nabi Muhammad s.a.w. Termasuk pokok ahli sunnah waljamaah adalah menjaga keselamatan lisan dan hati dari tuduhan terhadap sahabat Rasulullah s.a.w. Para imam dan kalangan ahlusunnah sependapat menetapkan keadilan bagi para sahabat, sama ada dari kalangan generasi pertama mahupun generasi kemudian, sahabat besar mahupun sahabat kecil, dari kalangan merdeka mahupun hamba sahaya, tanpa mengira Arab mahupun Ajam, yang lama bersahabat dengan Nabi Muhammad s.a.w mahupun beberapa ketika, yang terlibat dalam fitnah mahupun yang mengelak darinya. Mereka juga menetapkan bahawa para sahabat itu harus dicintai dan diredhai oleh kaum muslimin, serta tidak boleh menyakiti atau mencela mereka sebagaimana hadis berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“Dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu ‘ahnu, beliau berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda,”Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfaq emas sebesar Uhud, tidak akan menyamai satu mud (infaq) salah seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya.”

Hadis di atas diriwayatkan dari -

Imam Al Bukhari dalam Shahih-nya, kitab Al Manaqib, Bab Qauluhu Lau Itakhadztu Khalilan, no. 3397 dan lafaz ini adalah lafaz Al Bukhari.
Imam Muslim dalam Shahih-nya, kitab Fadhail Al Sahabat, Bab Tahrim Sabbi Ash Shahabat, no. 4610 dan 4611.
Imam At Tirmidzi dalam Sunan-nya, kitab Al Manaqib ‘An An Nabi, Bab Fiman Sabba Ashabi An Nabi, no. 3796.

Amr bin al-Ash  dan Muawiyah adalah di antara sahabat Nabi yang telah meriwayatkan beberapa hadis Baginda s.a.w. Justeru, tidak mungkin para ulama hadis seperti al-Bukhari dan Muslim serta lainnya akan menerima hadis dari mereka andai mereka ini adalah munafik. Barang perlu diingat, dalam kaedah menentukan kesahihan hadis, para ulama sangat memerhatikan sanad dan rantaian individu yang terdapat dalam sanad tersebut.

Amr bin al-Ash pernah diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjadi panglima dalam perang Dzatus Salasil dan bersama-sama Baginda dalam peristiwa Futuh Mekah. Beliau juga antara individu yang diamanahkan oleh Saidina Abu Bakar as-Siddiq untuk memerangi golongan murtad manakala di zaman kekhalifahan Umar al-Khattab, beliau telah berjaya menakluki Baitulmaqdis (Palestin) dan Mesir, dan seterusnya dilantik sebagai Gabenor Mesir oleh Umar al-Khattab. Adalah mustahil Rasulullah s.a.w  akan melantik Amr sebagai panglima tentera Islam seandainya beliau seorang munafik, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun kalangan munafik yang beserta Rasulullah s.a.w  ketika Futuh Mekah.

Muawiyah bin Abu Sufian merupakan di antara sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi s.a.w. Beliau salah seorang penulis wahyu, panglima pasukan muslim dan seorang pejuang yang gagah berani. Rasulullah s.a.w sendiri pernah memujinya dan mendoakan Muawiyah, yang bermaksud “Ya ALLAH, jadikanlah dia orang yang mendapat petunjuk, dan tunjukilah orang lain melaluinya”.

Tidak hanya Rasulullah s.a.w, bahkan para sahabat, tabiin dan tabi’ tabiin turut memujinya. Saidina Ali dan Muawiyah tidak pernah saling membenci antara satu sama lain. Dalam satu hadis riwayat Muslim sebagaimana tercatat dalam kitab al-Birr wa sl-Shilah, Ibn. Abbas r.a berkata “Sesungguhnya Muawiyah adalah penulis Rasulullah s.a.w sejak ia masuk Islam.”

Soalan saya, apakah Rasulullah akan memberikan satu tugas khas kepada Muawiyah seandainya beliau seorang munafik? Tuduhan munafik ke atas Muawiyah menandakan ketidakyakinan seseorang pada kemakbulan doa Nabi Muhammad s.a.w, menunjukkan bahawa orang itu tidak meyakini mukjizat Baginda dan keistimewaan Baginda di sisi ALLAH s.w.t.

Ingin saya tegaskan bahawa tidak ada seorang pun di kalangan ulama salaf mahupun khalaf yang melabelkan kedua-dua sahabat Rasulullah s.a.w itu sebagai munafik. Saidina Ali r.a pun tidak pernah menyatakan Muawiyah bin Abu Sufian dan Amr bin al-Ash sebagai golongan munafik.

Harus juga diketahui tentang keistimewaan para sahabat yang mampu berijtihad secara mutlak. Suatu kelebihan yang memang ada pada kalangan sahabat r.a  kerana mereka mendapat didikan secara langsung dari Rasulullah s.a.w.

Kini timbul pertanyaan : Siapakah yang membunuh Saidina Uthman ibn. Affan dan apakah yang sebenarnya berlaku dalam Majlis Tahkim?

Pembunuhan Saidina Uthman ibn Affan r.a.

Saidina Uthman al-Affan r.a dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Beliau seorang bangsawan Quraisy dari keturunan Bani Ummayah. Beliau juga adalah sepupu kepada Saidina Muawiyah bin Abu Sufian. Selepas kematian Khalifah Umar al-Khattab yang syahid dibunuh oleh seorang hamba majusi bernama Abu Lu’lu’ah, Saidina Uthman dibai’at sebagai khalifah umat Islam dan memimpin umat selama 12 tahun (23H-25H / 644M-656M).

Abdullah ibn Saba’ seorang Yahudi dari Yaman telah memeluk Islam pada penghujung zaman Saidina Uthman r.a dan menjelajah ke kota-kota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam. Di sinilah bermulanya bibit-bibit kelahiran fahaman Syiah Saba-iah. Abdullah ibn Saba’ adalah orang yang mula-mula mencaci Abu Bakar, Umar dan Uthman serta menyatakan wajib bagi Ali r.a menjadi Imam.

Pada akhir tahun 34H, pemerintahan Islam dilanda fitnah. Fitnah yang keji datangnya dari Mesir berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang hendak menunaikan umrah pada bulan Rejab.

Saidina Ali bin Abi Talib r.a telah membela Saidina Uthman dan menyangkal tuduhan mereka. Saidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka, yang segera dijawab oleh mereka, “Uthman telah membakar mushaf-mushaf, shalat tidak diqasar sewaktu di Makkah, mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat pejabat dari kalangan generasi muda. la juga mengutamakan segala fasilitas untuk Bani Umayyah (golongannya) melebihi orang lain.”

Pada hari Jumaat, Saidina Uthman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, “Ya Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadaMu. Aku bertaubat atas perbuatanku. ”

Saidina Ali r.a menjawab, “Mushaf-mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati bersama kesahihannya. Adapun solat yang tidak diqasar sewaktu di Makkah, adalah kerana dia berkeluarga di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Oleh kerana itu solatnya tidak diqasar. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga besar, bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. Umar juga pernah melakukannya sebelum ini. Adapun mengangkat pejabat dari generasi muda, hal ini dilakukan semata-mata kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang demikian. Adapun beliau mengutamakan kaumnya, Bani Umayyah, kerana Rasulullah sendiri mendahulukan kaum Quraish daripada bani lainnya. Demi Allah seandainya kunci syurga ada di tanganku, aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga.”

Mendengar penjelasan Ali ra, umat Islam pulang dengan rasa puas. Tetapi para peniup fitnah terus melancarkan fitnah dan di antara mereka ada yang menyebarkan tulisan dengan tanda tangan palsu, kononnya dari sahabat terkemuka yang menjelek-jelekkan Uthman.

Dek termakan fitnah, para pemberontak kemudian telah mengepung rumah Saidina Uthman selama sebulan. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Uthman menghembuskan nafas terakhirnya sambil memeluk al-Quran yang dibacanya. Ketua pemberontak bernama Al-Ghiffaki telah memukul Saidina Uthman dan  diiringi pula oleh tetakan dengan pedang daripada salah seorang pemberontak yang lain. Dari peristiwa ini, bermula satu situasi yang dikenali sebagai Fitnah al-Kubra.

Majlis Tahkim.

Amat perlu dijelaskan bahawa,Saidina Ali r.a dan Muawiyah r.a sentiasa inginkan perdamaian. Saidina Muawiyah tidak menentang kekhalifahan Ali. Hal ini dapat dilihat ketika Saidina Ali menghantar utusan untuk berunding kemungkinan dapat diadakan perdamaian (semasa di Shiffin, sebelum berlaku pertempuran). Utusan Saidina Ali menyeru Muawiyah untuk membaiat Ali sebagai khalifah. Muawiyah menolak dan meminta agar Ali menyerahkan orang-orang yang membunuh Saidina Uthman atau pimpinan pemberontak untuk menerima hukuman yang setimpal. Jika Ali memenuhi permintaannya, Muawiyah bersumpah akan berbaiat kepadanya.

Terdapat riwayat yang menyebut bahawa sekelompok orang pernah bertanya kepada MuawiyahApakah kau memerangi Ali kerana merasa sebanding dengannya?” Muawiyah menjawabDemi ALLAH, aku tahu bahawa ia lebih baik dariku, lebih utama dan lebih berhak atas khilafah. Tetapi bukankah kalian tahu bahawa Uthman terbunuh secara zalim dan aku adalah anak bapa saudaranya dan aku menuntut darahnya dan urusan yang ditinggalkannya? Oleh itu, sampaikanlah kepada Ali : serahkan para pembunuh Uthman kepada ku dan aku akan menyerahkan urusan ini kepadanya.”

Berkaitan Majlis Tahkim, beberapa sejarawan menuturkan bahawa Amr bin al-Ash menipu dan memperdaya Abu Musa Asy’ari dalam perundingan itu. Mereka menyatakan episod tahkim bagai satu sandiwara palsu. Mereka telah berdalil dengan sebuah riwayat al-Thabari dari Abu Mukhnif. Abu Mukhnif seorang yang tidak diterima periwayatannya. Riwayat tersebut menjadi rujukan dan pegangan kaum Syiah Rafadiyah dan para orientalis. Riwayat ini tertolak baik dari sisi sanad mahupun matan. Abu Mukhnif adalah perawi yang tertolak dan tidak dipercayai kerana ia banyak membuat riwayat palsu. Semua riwayat dari Abu Mukhnif atau Abu al-Jannab al-Kalbi adalah bohong. Lebih-lebih lagi ia berasal dari kalangan Rafidiyah. Oleh itu riwayat berkenaan adalah tertolak dan batil dari sisi sanad. (Dr. Musthafa Murad; ‘Kisah Hidup Ali ibn Thalib’; Synergy Media; tanpa tarikh;hal. 147-153. Beliau merujuk kepada Tarikh al-Thabari, jld.4 dan Thabaqat Ibn. Saad, jld.4)

Al-Qadhi ibn al-Arabi mengatakan bahawa riwayat yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh imam seperti Khalifah ibn Khiyath dan al-Daruquthni yang merujuk kepada Hadhin ibn al-Mundzir.

Diriwayatkan bahawa ketika Amr bin al-Ash melantikkan Muawiyah, Hadhin ibn al-Mundzir mendatangi Amr untuk menanyakan peristiwa tahkim yang berlangsung antara kedua-duanya. Muawiyah yang mendengar bahawa Hadhin telah menemui Amr, segera mengutuskan seseorang kepada Hadhin yang khemahnya berada dekat Muawiyah. Utusan itu berkata kepada Hadhin, “Aku mendengar daripada Amr bin al-Ash mengenai itu dan ini, jadi sampaikanlah kepadaku pendapatmu tentang apa yang kau dengar darinya.”

Hadhin ibn al-Mundzir menuturkan bahawa ia mendatangi Amr dan bertanya kepadanya “Khabarkanlah kepadaku tentang perkara yang diamanatkan kepadamu dan perundingan yang kau lakukan bersama Abu Musa!”

Amr ibn al-Ash berkata, “aku sendiri mendengar orang-orang bertutur tentang apa yang terjadi. Urusan yang dikatakan tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Cerita yang sesungguhnya adalah seperti berikut : aku berkata kepada Abu Musa, “Bagaimana pendapatmu mengenai perkara ini?”

Abu Musa berkata “Menurutku, urusan ini menyangkut orang-orang yang ketika Rasulullah s.a.w wafat, Baginda meredhai mereka dan mereka juga meredhai Baginda.”

Aku bertanya lagi “Jadi bagaimana pendapatmu mengenai diriku dan Muawiyah?” Abu Musa berkata “Jika Ali meminta bantuan dari kalian berdua, kalian dapat membantunya. Tetapi jika ia merasa cukup dari kalian berdua, sesungguhnya ALLAH Maha Kaya dari kalian berdua.””

Riwayat Daruqutni di atas didukung oleh al-Thabari mengenai tahkim bahawa al-Zuhri mengatakan bahawa ketika kedua pemimpin itu bertemu, Amr bin al-Ash berkata “Wahai Abu Musa, hal pertama yang mesti kau lakukan untuk merungkai perkara ini dan mewujudkan kedamaian adalah bahawa kau harus menjalankan kebenaran kepada orang-orang yang setia dan memenuhi janji dan menghukum orang yang lalai atas kelalaian mereka.” Abu Musa berkata “Apa maksudmu?”

“Bukankah kau mengetahui bahawa Muawiyah dan penduduk Syria (Sham) telah memenuhi janji dan datang di tempat yang dijanjikan, tepat sesuai dengan keinginan kita?”

“Benar.”

“Tulislah.” Abu Musa menuliskannya.

Amr melanjutkan, “Wahai Abu Musa, apakah kau ada sebuah nama yang menurutmu layak memimpin umat ini? Jika ada sebutkanlah. Jika mungkin, aku akan mengikuti pilihanmu. Jika tidak, kau tidak mesti mengikuti pendapatku.”

Abu Musa berkata “Aku punyai satu nama iaitu Abdullah bin Umar. Selama ini ia tidak pernah melibatkan diri dalam konflik.” Amr berkata “Aku memilih Muawiyah bin Abu Sufian”

Kedua-duanya meninggalkan majlis dan tidak pernah sampai kepada persepakatan akhir. Mereka keluar menemui orang-orang yang berkumpul.

Riwayat ini menunjukkan bahawa Amr tidak menipu Abu Musa al-Asy’ari kerana tidak berkesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Kedua-dua Amr dan Abu Musa tidak bersepakat mengenai siapa yang paling layak memimpin umat yang sedang berada dalam kancah fitnah. Mereka tidak pernah bermaksud menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Amr ibn al-Ash bersedia membantu Muawiyah dengan syarat : jika umat bersepakat maka kedua-duanya telah menetapi suatu perkara yang baik. Muawiyah tidak menghendaki Khalifah, tetapi ia menginginkan hukuman ke atas para pembunuh Uthman. (Dr. Musthafa Murad; ‘Kisah Hidup Ali ibn Thalib’; Synergy Media; tanpa tarikh;hal. 153-157. Beliau merujuk kepada Tarikh al-Thabari, jld.5, hal.41-42)

Selepas peristiwa Tahkim, Saidina Ali dan para pengikutnya kembali ke Kufah. Di pertengahan jalan, golongan Khawarij telah memisahkan diri dari mereka. Riwayat mencatatkan jumlah golongan Khawarij ini seramai 12,000 orang dan ada yang menyebutkan seramai 16,000 orang. Sejumlah 8,000 orang dari mereka adalah qari. Kemudian Saidina Ali telah meminta Ibn Abbas menemui mereka dan hasilnya 4,000 orang telah bertaubat.

Khawarij jugalah yang telah merancang pembunuhan Saidina Ali. Beliau kembali ke rahmatullah pada 21 Ramadhan selepas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan 6 hari. Sesetengah riwayat menyatakan 14 hari dan ada juga yang mengatakan 3 hari.

Ketika Khawarij keluar dari jemaah Islam dan fitnah bermaharajalela, maka kaum muslimin beriltizam untuk memelihara jemaah dan menjauhkan diri dari perpecahan. Ikrar kesepakatan kaum muslimin tercetus pada tahun 41H, ketika mereka mengangkat Muawiyah menjadi khalifah setelah Saidina Hasan mengundur diri. Tahun tersebut dikenali sebagai Tahun Jemaah.

Bagaimana bermulanya penghinaan ke atas Sahabat r.a.?

Abdullah ibn Saba’ seorang Yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah Saba’iyah dan merupakan seorang Syiah Pelampau. Dia telah memeluk Islam pada penghujung zaman Saidina Uthman r.a dan menjelajah ke kota-kota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam. Bibit-bibit kelahiran fahaman Syiah dan asal usul prinsipnya lahir pada tangan puak-puak Syiah Saba-iah melalui pengakuan buku-buku muktabar Syiah sendiri yang mengatakan bahawa Abdullah ibn Saba’ adalah orang yang pertama menzahirkan cacian ke atas Abu Bakar, Umar dan Uthman  r.a. Ibnu Saba’ juga adalah orang yang mula-mula melahirkan caci cela terhadap para sahabat, menyatakan wajib bagi Ali r.a menjadi imam; dan Ali adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi s.a.w untuk menjadi imam. Ini merupakan asas tasyayyu’ seperti yang dipegang oleh tokoh-tokoh Syiah. (‘Membendung Pengaruh Syiah di Malaysia’; Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia; 2011; hal. 1-2) 

Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s.a.w semua sahabat murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat termasuk Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Salman al-Farisi dan Ammar. Perkara ini disebutkan dalam kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi juz. 27, hal. 64-66 :

Terjemahannya; Kebanyakan para sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq mereka tersembunyi di zaman mereka. Tetapi apabila wafat Nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq mereka itu melalui wasiat nabi dan mereka itu kembali secara mengundur ke belakang, dan kerana ini Saidina Ali berkata; “Semua manusia murtad selepas kewafatan Nabi s.a.w kecuali empat orang sahaja iaitu Sulaiman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar, dan perkara ini tidak ada masalah lagi”. (Mohd Aizam bin Mas’od; ‘Diskusi Isu Aqidah Dan Pemikiran Semasa Di Malaysia’; 2010; hal.63)

Golongan Syiah juga mengatakan bahawa Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy. Demikian juga dengan Khawarij yang turut menghina serta mengkafirkan para sahabat r.a.

Kesimpulan dan Nasihat.

Berdasarkan catatan ini, kita dapat melihat bahawa ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan atau menuduh mana-mana sahabat Nabi s.a.w sebagai munafik atau sebagainya. Tuduhan serta fitnah tersebut telah dilemparkan oleh golongan yang telah menentang ahlusunnah. Ketahuilah bahawa kedua-dua firqah sesat iaitu Syiah dan Khawarij ini turut diperangi oleh Saidina Ali, para sahabat r.a, tabi’in dan tabi’ tabi’in.

Sikap mereka jelas bertentangan dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Saidina Ali sendiri, kerana Ali tidak pernah membenci Muawiyah mahupun para pengikut dan sahabat-sahabatnya. Berhubung Perang Shiffin, Saidina Ali pernah berkata “Orang yang terbunuh dari pihakku dan pihak Muawiyah berada dalam syurga.” (diriwayatkan dari al-Thabrani dan perawinya tsiqah).

Ketika mendengar khabar wafatnya Ali ibn Abi Talib, Muawiyah menangis tersedu-sedu. Lalu isterinya berkata “Mengapa engkau menangisi pemergiannya sedangkan selama ini engkau memeranginya?” Muawiyah menjawab “Sungguh kau tidak mengetahui bahawa seiring dengan pemergiannya, manusia kehilangan kemulian, pemahaman dan pengetahuan.” (Fadha’il al-Shahabah, jilid 2,hal.737 dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh pentafsirnya).

Jelaslah bahawa tindakan moderator blog (yang saya nyatakan di awal artikel) melabelkan Muawiyah bin Abu Sufian dan Amr bin al-Ash sebagai munafik adalah suatu fitnah ke atas sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Statement beliau bahawa beliau merujuk kepada sumber sunni adalah suatu yang amat meragukan. Andai benarlah ianya datang dari pembelajaran beliau dan bersumber dari ulama ahli sunnah wal jamaah, maka perlulah beliau menunjukkan buktinya, siapakah guru yang mengajar beliau itu, siapa pula ulama sunni yang dimaksudkan dan apakah kitabnya.

Imam at-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn. Mughaffal r.a, katanya : Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda (maksudnya) :

“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Takutlah kepada ALLAH, takutlah kepada ALLAH mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sasaran sepeninggalanku nanti. Barangsiapa mencintai mereka, kerana mencintai aku, maka aku mencintai mereka. Barangsiapa membenci mereka kerana membenci aku, maka aku membenci mereka. Barangsiapa menyakiti mereka, dia menyakitiku; barangsiapa menyakitiku, dia menyakiti ALLAH. Barangsiapa menyakiti ALLAH, dia akan mendapat hukuman ALLAH. Dan barangsiapa dihukum ALLAH, dia tak akan terlepas.

Ingin sekali saya nasihatkan kepada para pembaca, penulis-penulis blog,majalah, artikel, buku dan sebagainya untuk bersikap cermat dalam penulisan. Jangan sekali-kali menulis dan membuat kesimpulan sendiri tentang sesuatu perkara berhubung agama lantas mendakwa ianya dari ahli sunnah wal jamaah walhal tidak pernah pun membuat rujukan dari mana-mana kitab muktabar dan kepada mereka yang alim dalam perkara tersebut. Ramai di antara kita yang mengaku ahlusunnah, namun tidak pernah mengetahui pegangan ahli sunnah wal jamaah, iktikad dan prinsip-prinsipnya. Hal sedemikian adalah amat memalukan!

Saya mungkin tidak sealim kalian di luar sana. Adapun diri ini hanya seorang yang sentiasa mahu mempertahankan ahli sunnah wal jamaah dari pelbagai fitnah, tomahan dan serangan pemikiran yang kian berleluasa. Apa yang dilakukan, sekadar bertujuan membantu menzahirkan kebenaran disamping membersihkan nama para sahabat r.a dari tuduhan-tuduhan palsu. Sabda Nabi Muhammad s.a.w dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Khatib al-Baghdadi yang bermaksud :

“Apabila timbul fitnah, atau bidaah dan sahabat-sahabatku dimaki, maka orang berilmu hendaklah menzahirkan ilmunya, sesiapa yang tidak melakukan demikian, maka ke atasnya laknat ALLAH, malaikat dan manusia seluruhnya. ALLAH tidak akan terima daripadanya amalan fardhu mahupun sunah.”

*****************

Rujukan :

Muhammad Abdul Hadi al-Misyri; Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maallilmul Intilaqah al-Kubra; Riyadh. Kitab Terjemahan Bahasa Melayu ‘Ahli Sunnah Wal Jamaah : Petunjuk Jalan Yang Benar; Penerbit Kintan Sdn. Bhd.; Kuala Lumpur 1994.

Dr. Musthafa Murad; Kisah Hidup Ali Ibn Thalib r.a; Synergy Media; tanpa tarikh.

Ibn. Kathir;al-Bidayah wa al-Nihayah.

‘Membendung Pengaruh Syiah di Malaysia’; Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia; 2011.

Muhammad Arifin bin Ismail, kertas kerja ‘Cabaran Akidah : Antara Khawarij Dan Liberal’, 2008.

Mohd Aizam bin Mas’od; ‘Diskusi Isu Aqidah Dan Pemikiran Semasa Di Malaysia’; 2010.

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 154 other followers