RSS

Unsur Syiah dalam Novel ‘Sebongkah Batu Di Kuala Berang’ – Bahagian 2

21 Dec

Artikel berikut adalah sambungan dari Unsur Syiah dalam Novel ‘Sebongkah Batu Di Kuala Berang’ – Bahagian 1.

PERKARA 4

Sebongkah Batu Di Kuala Berang m/s 55

Pada halaman 55, Faisal Tehrani (FT) menulis dialog seperti berikut :

“Secara umumnya masyarakat ahlus sunnah wal jamaah di Nusantara dirujuk sebagai tasyayyu’ hasan atau golongan ahlus sunnah wal jamaah yang berkecenderungan moderat kepada pengikut Jafari.

Ini kerana asasnya ahlus sunnah wal jamaah memiliki kecintaan yang sama dengan golongan Jafari kepada keluarga Nabi Muhammad dan kebencian yang sama kepada musuh-musuh ahlul bait dalam dinasti Umayah yang melakukan kezaliman ke atas rakyatnya sendiri. Sikap tasyayyu’ hasan ini bukanlah sesuatu yang baru dan adalah sikap asas kelompok tasawuf, sufi dan kumpulan tarekat ahlus sunnah wal jamaah yang berkongsi guru spiritual dengan pendukung Jafari. Ya, seperti Imam Jaafar as-Sadiq.”

HUJAH

Sikap tasyayyu’ tidak ada dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Justeru, adalah tidak adil untuk FT meletakkan tasyayyu’ sebagai pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak pernah ditemui dalam mana-mana kitab ulama sunni yang menyebutkan tasyayyu’ sebagai ajaran Islam. Fahaman tasyayyu’ tidak wujud dalam tasawuf, sufi dan tarekat ahli sunnah wal jamaah.

Tasyayyu’ sebenarnya merupakan sebahagian dari ajaran Syiah, maka sekali lagi tulisan FT boleh membawa fitnah kepada ahli sunnah wal jamaah.

Tiada dapat dinafikan Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi dari Yaman sebagai pengasas ajaran Syiah. Bibit kelahiran ajaran Syiah dan asal usul prinsipnya lahir pada tangan puak-puak Syiah Saba-iah melalui pengakuan kitab-kitab muktabar Syiah sendiri yang mengatakan bahawa Abdullah ibn Saba’ adalah orang yang pertama menzahirkan cacian ke atas Abu Bakar, Umar dan Uthman  r.a. Ibnu Saba’ juga adalah orang yang mula-mula melahirkan caci cela terhadap para sahabat, menyatakan wajib bagi Ali r.a menjadi imam; dan Ali adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi s.a.w untuk menjadi imam. Ini merupakan asas tasyayyu’ seperti yang dipegang oleh tokoh-tokoh Syiah. (rujuk : ‘Membendung Pengaruh Syiah di Malaysia’; Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia; 2011; hal. 1-2) 

Kefahaman asing melalui konsep tasyayyu’ meresap dan digunakan sebagai suatu helah bagi pihak yang berkehendak untuk menghancurkan Islam. Mereka terdiri dari golongan mulhid, munafiq dan thaghut.

Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama menyatakan bahawa asal usul fahaman tasyayyu’ adalah berdalilkan nas, wasiat dan raj’ah. Tokoh-tokoh Syiah terdahulu seperti al-Qummi, al-Naubakhti dan al-Kasyi merujuk kepada prinsip-prinsip ini ketika membentangkan pendapat ibnu Saba’ yang kemudiannya menjadi antara sumber prinsip-prinsip Syiah. (rujuk : ‘Membendung Pengaruh Syiah di Malaysia’; Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia; 2011; hal. 2) 

Terdapat persamaan dari aspek prinsip pemikiran antara Yahudi dan Syiah. Prof. Ahmad Amin mengatakan  “fahaman tasyayyu’ terdapat dalam ajaran Yahudi pada prinsip al-Raj’ah. Golongan Syiah berkata : ‘Sesungguhnya neraka adalah haram ke atas puak Syiah kecuali sedikit dari mereka.’, sebagaimana ajaran Yahudi mengatakan, ‘kami tidak akan sekali-kali disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu…” (lihat al-Baqarah : ayat 80). Konsep tasyayyu’ juga terdapat di dalam sebahagian ajaran Nasrani yang menyatakan bahawa kaitan al-Imam dengan ALLAH ialah seperti perkaitan al-Masih dengan ALLAH”. (Lihat : Ahmad Amin, Fajar al-Islam, halaman 276).

Prinsip tasyayyu’ juga mempunyai kaitan dengan masyarakat Parsi yang asalnya merupakan penganut Zoroastrianisme/ Majusi. Mereka telah biasa menganggap raja mereka sebagai suci. Dengan pandangan ini mereka melihat Saidina Ali dan keturunannya. Ramai di antara orang-orang Parsi yang memeluk Islam tanpa membersihkan pegangan yang mereka warisi dari nenek moyang dan perkara inilah yang mempengaruhi pemikiran mereka, seterusnya dikembangkan dalam fahaman Syiah.

Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata “Kami percaya bahawa Syiah telah terpengaruh dengan pemikiran Parsi lampau tentang kerajaan dan pewarisan. Persamaan di antara fahaman Syiah dan sistem Raja Parsi adalah jelas. Yang menyokong pendirian ini ialah kebanyakkan golongan Syiah terdiri daripada penduduk Parsi pengikut-pengikut Syiah yang paling awal adalah dari Parsi”. (rujuk : Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Jld.1. Halaman 38)

Pengaruh Parsi terdapat dalam banyak riwayat Syiah mazhab Imam Dua Belas seperti mengkhususkan Salman al-Farisi r.a secara berlebihan melebihi tahap kemanusiaan. Sebagai contoh tercatat riwayat palsu di dalam kitab mereka bertajuk Rijal al-Kashi (halaman 6-7) yang menyebutkan “…Salman adalah salah seorang pengikut Syiah, kerana mereka inilah puak-puak Syiah diberi rezeki, dengan sebab mereka inilah, puak Syiah diberi pertolongan dan melalui mereka juga, puak-puak syiah mendapat hujan…”

Sesetengah pengkaji juga mengatakan bahawa ajaran Syiah merupakan takungan bagi ajaran dan akidah yang datang dari Asia Purba seperti ajaran Buddha dan lain-lain (rujuk : Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Jld.1. Halaman 37). Prof. Ahmad Amin berkata “Di bawah fahaman tasyayyu’, terdapat konsep perpindahan roh”.

Untuk pengetahuan pembaca, konsep perpindahan roh dalam ajaran Hindu dikenali sebagai reinkarnasi Hindu. Tidak jauh berbeza dengan konsep Brahma iaitu tuhan menyatu dalam diri manusia.

Sekiranya kita kembali meneliti hujah saya bermula dari PERKARA 2-3 dalam Bahagian 1 dan ditambah dengan hujah bagi PERKARA 4 di atas, bukankah kian jelas menunjukkan ajaran Syiah bersifat sinkretisme? Lantas mengapa FT sengaja mengaitkan kejahilan tasyayyu’ dengan ahli sunnah wal jamaah?

Andai benar ianya ada dalam tasawuf, sufi dan tarekat sunni, maka perlu dibuktikan apakah ada terdapat fahaman tasyayyu’ dalam kitab-kitab tasawuf sunni seperti Quut al-Qulub (Abu Talib al-Makki), Ihya’ Ulumuddin (al-Ghazali) dan kitab al-Hikam (Ibnu Atthailah al-Iskandari).

Artikel ini bersambung ke Bahagian 3.

Advertisements
 
 

7 responses to “Unsur Syiah dalam Novel ‘Sebongkah Batu Di Kuala Berang’ – Bahagian 2

 1. noname

  21/12/2011 at 5:44 pm

  rajin betul ko ni membeteras ajaran sesat.

  ah-hamat dunno.

   
 2. fadli akiti

  30/12/2011 at 11:40 am

  wow, bahagian yg ini menarik! kagum dgn perincian tuan!

   
 3. masyarakat madani

  05/01/2012 at 4:46 pm

  hehe..SJ..SJ..tak habis-habis

   
 4. Gerakan Pemuda Carrefour

  05/01/2012 at 4:54 pm

  Syabas SJ… Teruskn usaha saudara…

   
 5. sila

  16/08/2013 at 1:49 pm

  dakwah billisan…. barakallah…

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: